63% av våra användare kände ganska eller mycket stor arbetsglädje igår.
41% av våra användare hade ganska eller mycket hög arbetsbelastning igår.
62% av våra användare hade ganska eller mycket hög energinivå igår.

Dagens visdomsord

Om du inte vet vart du ska så är risken stor att du hamnar någon annanstans.

- Lawrence Peters.

Ett enkelt blodprov kan visa hur allvarlig en skallskada är

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2022-05-10

[ORU] Ett enkelt blodprov för att ställa diagnos vid en traumatisk hjärnskada. Forskare har identifierat biomarkörer i blodet som visar hur allvarlig en skallskada är.

Till artikeln

I hälsans tjänst - reportage om en av grundarna till HealthWatch.se

Övrigt / DIREKT FRÅN NÄTET / 2022-02-21

Han är proffs på stresshantering och vill skapa välmående arbetsplatser genom att få ledare att ta faktabaserade beslut – och menar att allt går att mäta. Själv mår Dan Hasson som bäst när han går upp i ottan – eller på longboarden. Läs artikeln i tidningen HR People.

Till artikeln

Svårt bedöma arbetsförmåga vid sjukskrivning

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-12-27

[GU] Nästan nio av tio läkare i primärvården anser att ett sjukskrivningsbeslut blir bättre om de har kontakt med patientens arbetsgivare. Det är dock bara fyra av tio som har den kontakten.

Till artikeln

HealthWatchs forskare bakom ny forskningsstudie om (o)hövlighet på arbetsplatsen

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-10-07

Ohövlighet samt otrevligt och respektlöst beteende har blivit allt vanligare i det moderna samhället, och har rapporterats vara en av de mest påträngande formerna av antisocialt beteende på arbetsplatser. Nu kan du ta del av den populärvetenskapliga rapporten från forskningsstudien ”oHövlighet i handeln”.

Till artikeln

Nio av tio patienter med högt blodtryck får otillräcklig behandling

Sjukvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-08-19

[GU] En nyligen publicerad avhandling visar att nio av tio patienter med högt blodtryck får otillräcklig behandling, och har därmed ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död.

Till artikeln

Nya rön om hur ketamin verkar mot depression

Läkemedel / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-08-19

[KI] Upptäckten att narkosmedlet ketamin kan vara till hjälp för personer med svår depression har väckt förhoppningar om att hitta nya behandlingsmöjligheter för sjukdomen.

Till artikeln

Vill du läsa mer om den senaste forskningen kring idrott och motion?

Friskvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-06-22

[KI] Ta del av den senaste forskningen kring idrott och motion.

Till artikeln

Så skapar du en hjärnvänlig arbetsmiljö

Friskvård / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-05-20

Kognitiv ergonomi handlar om hur vi tar in och tolkar information på jobbet i samspel med andra, med omgivningen och med tekniken, till exempel datorer eller andra system. Ta del av Prevents nya jobbsnackisar.

Till artikeln

Do compression garments facilitate muscle recovery after exercise?

Träning / NYHETER / 2022-05-20

Thought to enhance muscle recovery, compression garments are commonly worn by athletes and people engaging in exercise. Yet, an international research team's systematic review provides evidence to the contrary.

Läs mer

Researchers lay groundwork for potential dog-allergy vaccine

Läkemedel / NYHETER / 2021-10-23

Scientists have identified a series of molecular candidates for those parts of dog allergens that cause immune reactions in people – the first step in developing a vaccine against most causes of dog allergies.

Läs mer

Scientists claim that overeating is not the primary cause of obesity

Nutrition / NYHETER / 2021-09-21

A new article challenges the 'energy balance model,' which says weight gain occurs because individuals consume more energy than they expend. According to the authors, there may however be other models to consider as well.

Läs mer

New findings on how ketamine acts against depression

Läkemedel / NYHETER / 2021-08-20

[KI] The discovery that the anaesthetic ketamine can help patients with severe depression has raised hopes of finding new treatment options for the disease.

Läs mer

Bacteria and viruses infect our cells through sugars: Now researchers want to know how they do it

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-04-27

Most infectious bacteria and viruses bind to sugars on the surface of our cells. Now researchers have created a library of tens of thousands of natural cells containing all the sugars found on the surface of our cells. The library may help us understand the role played by sugars and their receptors in the immune system and the brain, the researchers behind the study explain.

Till artikeln

Electricity could help speed wound healing, new study shows

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-03-18

Electric stimulation may be able to help blood vessels carry white blood cells and oxygen to wounds, speeding healing, a new study suggests.

Till artikeln

'Where did I park my car?' Brain stimulation improves mental time travel

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-02-09

In a new study, scientists improved memory of complex, realistic events by applying transcranial magnetic stimulation (TMS) to the brain network responsible for memory. The researchers then had participants watch videos of realistic activities to measure how memory works during everyday tasks. The findings prove it is possible to measure and manipulate realistic types of memory.

Till artikeln

Unravelling the mystery that makes viruses infectious

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-01-12

Researchers have for the first time identified the way viruses like the poliovirus and the common cold virus 'package up' their genetic code, allowing them to infect cells. The findings open up the possibility that drugs or anti-viral agents can be developed that would stop such infections.

Till artikeln

Dagens visdomsord

Om du inte vet vart du ska så är risken stor att du hamnar någon annanstans.

- Lawrence Peters.

Mest lästa nyheter

    Ladda ner vår app här

    Faktabaserad organisationsutveckling lär chefer och HR att ta välgrundade beslut som de kan stå för. Metoden, som utvecklats av stress- och arbetsmiljöforskaren och HealthWatchgrundaren Dan Hasson, beskrivs i boken. Läs mer här.

    Lär dig att stressa rätt och öka din energi, hälsa, prestationsförmåga och effektivitet! Allt du behöver veta om stress och stresshantering, baserat på aktuell forskning. Läs mer här.

    Vill du lära grunderna i effektiv stresshantering på en timme? I boken beskrivs hur du med effektiv stresshantering i kombination med tillräcklig vila kan stärka både hjärnan och kroppen långsiktigt. Läs mer här.