78% av våra användare mådde ganska eller mycket bra igår.
73% av våra användare hade ganska eller mycket bra stämning på jobbet igår.
67% av våra användare sov ganska eller mycket bra igår natt.

Dagens visdomsord

Det viktiga är följande: Att, när som helst, kunna offra det vi är till förmån för det vi kan bli.

- Maharishi Mahesh Yogi

Ohövlighet på arbesplatsen hänger ihop med sämre skattningar av hälsa, stress, välbefinnande och psykosocial arbetsmiljö

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2024-05-14

En ny svensk studie genomförd inom detaljhandeln bekräftar tidigare forskning. Förekomst av ohövlighet är relaterat till statistiskt säkerställda skillnader i 32 av 33 mått på hälsa, välbefinnande, stress och psykosocial arbetsmiljö. De som rapporterar att ohövlighet förekommer uppvisar systematiskt sämre skattningar.

Till artikeln

Kränkande särbehandling eller lättkränkthet?

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2024-03-18

Lyssna på en av HealthWatch-grundarna; Docent, Med dr. Dan Hasson, som pratar om hur man kan särskilja kränkande särbehandling från lättkränkthet. I avsnittet samtalar Agila HR-poddens Frida Mangen och Dan Hasson om begrepp, reflekterar över hur friheten att säga vad man vill kan vara begränsad av samhällets normer och värderingar, utforskar arbetsgivarens ansvar och granskar lagstiftningen.

Till artikeln

Studie visar inget samband mellan långvarig mobiltelefonanvändning och risken för hjärntumör

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2024-03-18

[KI] En stor internationell forskningsstudie har studerat över 250 000 mobiltelefonanvändare för att undersöka om de som använder mobiltelefon mycket och under lång tid har en högre risk för hjärntumör än andra. Studien fann inte något samband mellan långvarig mobiltelefonanvändning och risken för hjärntumör.

Till artikeln

Digital tvilling öppnar för behandling mot inflammatoriska sjukdomar

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2023-03-02

[KI] Inflammatoriska sjukdomar har komplicerade sjukdomsmekanismer som kan skilja sig mellan patienter som har samma diagnos. Det innebär att tillgängliga läkemedel har liten effekt på många patienter. Ny forskning om så kallade digitala tvillingar ökar förståelsen kring detta och skulle kunna resultera i mer individanpassade läkemedelsbehandlingar.

Till artikeln

Tumörens miljö kan ha betydelse för prognos vid bröstcancer

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2022-08-19

[LU] Miljön som bröstcancer uppstår i samverkar och har betydelse för prognosen. Denna kunskap kan stärka den precisionsbaserade vården vid bröstcancer.

Till artikeln

HealthWatchs forskare bakom ny forskningsstudie om (o)hövlighet på arbetsplatsen

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-10-07

Ohövlighet samt otrevligt och respektlöst beteende har blivit allt vanligare i det moderna samhället, och har rapporterats vara en av de mest påträngande formerna av antisocialt beteende på arbetsplatser. Nu kan du ta del av den populärvetenskapliga rapporten från forskningsstudien ”oHövlighet i handeln”.

Till artikeln

Studie på fem miljoner svenskar kartlägger koppling mellan blodgrupp och sjukdomar

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-04-27

[KI] Forskare har hittat kopplingar mellan olika blodgrupper och flertalet olika sjukdomar. Ett av fynden är att blodgrupp B verkar ha en skyddande effekt mot njursten. Analysen bekräftar också tidigare kopplingar mellan vissa blodgrupper och ökad risk för blodpropp, blödningsrubbningar eller högt blodtryck under graviditeten.

Till artikeln

Ämne i kroppen ger mer fett men mindre diabetes

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-02-09

[UMU] En särskild grupp proteiner i kroppen spelar en nyckelroll vid omvandling till fettceller och inlagring av fett. Det visas i en ny studie. En variant av detta protein är hos människor kopplat till mer fett på kroppen men paradoxalt nog också till mindre förekomst av typ 2-diabetes.

Till artikeln

Workplace incivility is associated with worse ratings of health, stress, well-being and psychosocial work environment

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2024-05-14

A new Swedish study within the retail sector confirms previs research. The prevalence of incivility at work was related to statistically significant differences in mean values in 32 out of 33 key indicators of health, well-being, stress, recovery, and the psychosocial work environment. Those reporting a prevalence of incivility systematically exhibited worse ratings.

Till artikeln

Best way to memorize stuff? It depends...

Vetenskap / NYHETER / 2024-03-18

Recent experiments shed new light on how we learn and how we remember our real-world experiences. The results showed that, if you for example want to remember a new person's name, repeating the name but associating it with different information about the person can actually be helpful.

Läs mer

And then there were 6 – kinds of taste, that is

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2023-10-13

Scholars have discovered evidence of a sixth basic taste. The tongue responds to ammonium chloride, a popular ingredient in some Scandinavian candies. The OTOP1 protein receptor, previously linked to sour taste, is activated by ammonium chloride. The ability to taste ammonium chloride may have evolved to help organisms avoid harmful substances.

Till artikeln

Why thinking hard makes you tired

Vetenskap / NYHETER / 2022-08-19

Becoming tired from hard physical labor is no surprise, but what about hard mental labor? Thinking hard for hours can make one feel worn out, too. Now, researchers have new evidence to explain why this is.

Läs mer

Bacteria and viruses infect our cells through sugars: Now researchers want to know how they do it

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-04-27

Most infectious bacteria and viruses bind to sugars on the surface of our cells. Now researchers have created a library of tens of thousands of natural cells containing all the sugars found on the surface of our cells. The library may help us understand the role played by sugars and their receptors in the immune system and the brain, the researchers behind the study explain.

Till artikeln

Electricity could help speed wound healing, new study shows

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-03-18

Electric stimulation may be able to help blood vessels carry white blood cells and oxygen to wounds, speeding healing, a new study suggests.

Till artikeln

'Where did I park my car?' Brain stimulation improves mental time travel

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-02-09

In a new study, scientists improved memory of complex, realistic events by applying transcranial magnetic stimulation (TMS) to the brain network responsible for memory. The researchers then had participants watch videos of realistic activities to measure how memory works during everyday tasks. The findings prove it is possible to measure and manipulate realistic types of memory.

Till artikeln

Unravelling the mystery that makes viruses infectious

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-01-12

Researchers have for the first time identified the way viruses like the poliovirus and the common cold virus 'package up' their genetic code, allowing them to infect cells. The findings open up the possibility that drugs or anti-viral agents can be developed that would stop such infections.

Till artikeln

Dagens visdomsord

Det viktiga är följande: Att, när som helst, kunna offra det vi är till förmån för det vi kan bli.

- Maharishi Mahesh Yogi

Mest lästa nyheter

    Ladda ner vår app här

    Faktabaserad organisationsutveckling lär chefer och HR att ta välgrundade beslut som de kan stå för. Metoden, som utvecklats av stress- och arbetsmiljöforskaren och HealthWatchgrundaren Dan Hasson, beskrivs i boken. Läs mer här.

    Lär dig att stressa rätt och öka din energi, hälsa, prestationsförmåga och effektivitet! Allt du behöver veta om stress och stresshantering, baserat på aktuell forskning. Läs mer här.

    Vill du lära grunderna i effektiv stresshantering på en timme? I boken beskrivs hur du med effektiv stresshantering i kombination med tillräcklig vila kan stärka både hjärnan och kroppen långsiktigt. Läs mer här.