65% av våra användare hade ganska eller mycket bra stämning på jobbet igår.
54% av våra användare kände ganska eller mycket stor arbetsglädje igår.
54% av våra användare sov ganska eller mycket bra igår natt.

Dagens visdomsord

Det mest effektiva sättet att göra det är att göra det.

- Amelia Earhart

Digital tvilling öppnar för behandling mot inflammatoriska sjukdomar

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2023-03-02

[KI] Inflammatoriska sjukdomar har komplicerade sjukdomsmekanismer som kan skilja sig mellan patienter som har samma diagnos. Det innebär att tillgängliga läkemedel har liten effekt på många patienter. Ny forskning om så kallade digitala tvillingar ökar förståelsen kring detta och skulle kunna resultera i mer individanpassade läkemedelsbehandlingar.

Till artikeln

Tumörens miljö kan ha betydelse för prognos vid bröstcancer

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2022-08-19

[LU] Miljön som bröstcancer uppstår i samverkar och har betydelse för prognosen. Denna kunskap kan stärka den precisionsbaserade vården vid bröstcancer.

Till artikeln

HealthWatchs forskare bakom ny forskningsstudie om (o)hövlighet på arbetsplatsen

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-10-07

Ohövlighet samt otrevligt och respektlöst beteende har blivit allt vanligare i det moderna samhället, och har rapporterats vara en av de mest påträngande formerna av antisocialt beteende på arbetsplatser. Nu kan du ta del av den populärvetenskapliga rapporten från forskningsstudien ”oHövlighet i handeln”.

Till artikeln

Studie på fem miljoner svenskar kartlägger koppling mellan blodgrupp och sjukdomar

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-04-27

[KI] Forskare har hittat kopplingar mellan olika blodgrupper och flertalet olika sjukdomar. Ett av fynden är att blodgrupp B verkar ha en skyddande effekt mot njursten. Analysen bekräftar också tidigare kopplingar mellan vissa blodgrupper och ökad risk för blodpropp, blödningsrubbningar eller högt blodtryck under graviditeten.

Till artikeln

Ämne i kroppen ger mer fett men mindre diabetes

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-02-09

[UMU] En särskild grupp proteiner i kroppen spelar en nyckelroll vid omvandling till fettceller och inlagring av fett. Det visas i en ny studie. En variant av detta protein är hos människor kopplat till mer fett på kroppen men paradoxalt nog också till mindre förekomst av typ 2-diabetes.

Till artikeln

Antibiotikaresistensens ursprung kartlagd

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-01-11

[GU] Genom att jämföra tusentals bakteriers arvsmassa har forskare kunnat kartlägga varifrån antibiotikaresistensgener kommer. För nästan alla gener där man kunde identifiera ett ursprung började genen att spridas från sjukdomsframkallande bakterier.

Till artikeln

Framsteg i kampen mot inflammatoriska hudsjukdomar

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-10-29

[KI] Både eksem och psoriasis är inflammatoriska hudsjukdomar som drabbar många individer. Nu har forskare gjort framsteg med att kartlägga nya kandidatgener för dessa ärftliga hudsjukdomar. Detta kan på sikt öppna för nya sätt att behandla sjukdomarna.

Till artikeln

Därför luktar det sommar

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-07-03

Mustig jord, uppfriskande sommarregn och multnande löv – olika årstider bjuder på olika dofter. Mest luktar sommaren, till och med åskväder har sin specifika doft. Men varför luktar det?

Till artikeln

And then there were 6 – kinds of taste, that is

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2023-10-13

Scholars have discovered evidence of a sixth basic taste. The tongue responds to ammonium chloride, a popular ingredient in some Scandinavian candies. The OTOP1 protein receptor, previously linked to sour taste, is activated by ammonium chloride. The ability to taste ammonium chloride may have evolved to help organisms avoid harmful substances.

Till artikeln

Why thinking hard makes you tired

Vetenskap / NYHETER / 2022-08-19

Becoming tired from hard physical labor is no surprise, but what about hard mental labor? Thinking hard for hours can make one feel worn out, too. Now, researchers have new evidence to explain why this is.

Läs mer

Bacteria and viruses infect our cells through sugars: Now researchers want to know how they do it

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-04-27

Most infectious bacteria and viruses bind to sugars on the surface of our cells. Now researchers have created a library of tens of thousands of natural cells containing all the sugars found on the surface of our cells. The library may help us understand the role played by sugars and their receptors in the immune system and the brain, the researchers behind the study explain.

Till artikeln

Electricity could help speed wound healing, new study shows

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-03-18

Electric stimulation may be able to help blood vessels carry white blood cells and oxygen to wounds, speeding healing, a new study suggests.

Till artikeln

'Where did I park my car?' Brain stimulation improves mental time travel

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-02-09

In a new study, scientists improved memory of complex, realistic events by applying transcranial magnetic stimulation (TMS) to the brain network responsible for memory. The researchers then had participants watch videos of realistic activities to measure how memory works during everyday tasks. The findings prove it is possible to measure and manipulate realistic types of memory.

Till artikeln

Unravelling the mystery that makes viruses infectious

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-01-12

Researchers have for the first time identified the way viruses like the poliovirus and the common cold virus 'package up' their genetic code, allowing them to infect cells. The findings open up the possibility that drugs or anti-viral agents can be developed that would stop such infections.

Till artikeln

How the brain remembers right place, right time

Vetenskap / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-12-11

Two new studies shed new light on how the brain encodes time and place into memories. The findings not only add to the body of fundamental research on memory, but could eventually provide the basis for new treatments to combat memory loss from conditions such as traumatic brain injury or Alzheimer's disease.

Till artikeln

Progress in the fight against inflammatory skin diseases

Vetenskap / NYHETER / 2020-10-29

[KI] Both eczema and psoriasis are inflammatory skin diseases that affect many individuals. Now, researchers have made progress in mapping new candidate genes for these hereditary skin diseases. This may in the long run open up new ways of treating the diseases.

Läs mer

Dagens visdomsord

Det mest effektiva sättet att göra det är att göra det.

- Amelia Earhart

Mest lästa nyheter

    Ladda ner vår app här

    Faktabaserad organisationsutveckling lär chefer och HR att ta välgrundade beslut som de kan stå för. Metoden, som utvecklats av stress- och arbetsmiljöforskaren och HealthWatchgrundaren Dan Hasson, beskrivs i boken. Läs mer här.

    Lär dig att stressa rätt och öka din energi, hälsa, prestationsförmåga och effektivitet! Allt du behöver veta om stress och stresshantering, baserat på aktuell forskning. Läs mer här.

    Vill du lära grunderna i effektiv stresshantering på en timme? I boken beskrivs hur du med effektiv stresshantering i kombination med tillräcklig vila kan stärka både hjärnan och kroppen långsiktigt. Läs mer här.